Včelia kráľovná logo

O nás

Naša včelia farma sa špecializuje na chov včelích matiek kranskej včely “Apis mellifera carnica” , produkciu jednodruhových medov ,zmiešaných medov, ochutených medov a ďalších včelích produktov ako sú peľ, propolis, materská kašička, sviečky z včelieho vosku a medovina.

Ako chovatelia včelích matiek plníme všetky podmienky pre chov a distribúciu včelích matiek a máme vydaný veterinárny atest od RVPS na chov včelích matiek.

Včelia kráľovná logo

Farmu včelia kráľovná tvoria tri stanovištia.

Prvá včelnica sa nachádza v obci Lutila v nadmorskej výške 300 mnm.

Územie obce leží v oblasti Slovenského stredohoria, konkrétne v Žiarskej kotline. Zo severu obklopujú Lutilu Kremnické vrchy, Jastrabská vrchovina a zo západu Nízky Vtáčnik. Veľmi dobré stanovište v dolete včiel agátové háje, pri potokoch vŕby – rakyty jelše, hora z ihličnanov, jedľová hora. Za zmienku stoja aj lipy malolisté a veľkolisté v záhradkárskej oblasti ovocné sady, na poliach v dolete aj repka v minulosti aj slnečnica. V tejto oplodňovacej stanici Lutila tvorí základňu chovu matiek – 40 plemenných včelích rodín. Včelárime tu v zateplených drevených úľoch B10. Kapacita oplodniačkov sa pohybuje na úrovni 160ks. Na tejto oplodňovacej stanici rozchovávame líniu Sklenár zo šľachtiteľského chovu po inseminovaných matkách. Neoplodnené matky F1 pridávame do drevených štvor oplodniačkov. Oplodňovanie matiek na včelnici je zabezpečené s časti našimi plemennými trúdmi po matkách F1 a samozrejme aj okolitými včelstvami umiestnenými v obci Lutila. V obci včelária dlhoročný skúsený včelári, ktorý taktiež svojou vlastnou selekciou matiek zabezpečujú kvalitné potomstvo trúdov. Na tejto oplodňovacej stanici Lutila dosahujeme veľké percento návratu včelích matiek so zásnubných preletov.

Druhá včelnica sa nachádza v obci Ostrá Lúka v nadmorskej výške 465mnm.

Obec leží na severnom okraji Pliešovskej kotliny, Štiavnických vrchov a pohoria Javorie. V kotlinovej odlesnenej časti sú polia, v zalesnenej časti je zmiešaný porast: dub, buk, hrab a jedľa. Na oplodňovacej stanici Ostrá Lúka tvorí základňu pre chov včelích matiek – 30 plemenných včelích rodín. Včelárime tu v nezateplených drevených úľoch o hrúbke 2.5cm na rámikovej miere B10.
Kapacita oplodniačikov sa pohybuje zatiaľ na úrovni 50ks. Na tejto s časti izolovanej oplodňovacej stanici rozchovávame líniu Vučko zo šľachtiteľského chovu po inseminovaných matkách. Neoplodnené matky F1 pridávame do polystyrénových úlikov, vďaka izolačném polystyrénovému materiálu zamedzíme neustálemu striedaniu teplôt a doprajeme matke tak priestor pre svoje rýchle rozplodovanie. S časti izolovaná oplodňovacia stanica je umiestnené na odľahlom mieste, kde máme dostatok priestoru pre izoláciu párenia včelích matiek a plemenných trúdov s našej včelnice, takéto podmienky sú ideálne pre chov včelích matiek.

Tretiu včelnicu tvorí 60 produkčných včelích rodín. Včelárime tu v polyuretánových včelích úľov rámikovej miere B10.

Na tejto včelnici vykonávame zatiaľ len pre svoju potrebu kombinačné kríženie línií Sklenár, Vučko, Singer. Od roku 2019 tu prebieha líniová plemenitba a selekcia ktorou chceme chovateľským cieľom dosiahnuť vynikajúce úžitkové vlastnosti včiel medonosných kranských . Základom tejto včelnice je kombinačné kríženie udržanie a skvalitňovanie úžitkových a doprovodných vlastností s výrazným zameraním na miernosť ,odolnosť proti chorobám a varroa senzitívnu hygienu čiže varroataleranciu. Tieto produkčné rodiny a plemenné matky budú niekedy v budúcnosti tvoriť novú líniu včiel.

Chceš byť šťastný jeden deň, vypi si. Chceš byť šťastný jeden rok, ožeň sa. Chceš byť šťastný celý život, venuj sa včeláreniu.

Návrat hore