Včelia kráľovná logo

Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše produkty, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Rešpektujeme Vaše súkromie, a preto sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím.
Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, zákonu o ochrane osobných údajov.

Michal Kohút, so sídlom Štefánikova 11/25, 966 22 Lutila Slovensko, IČO: 52 603 334 DIČ: 1085654207 ako prevádzkovateľ webstránky www.vceliakralovna.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Údaje, ktoré prevádzkovateľ získa s Vaším súhlasom, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám.

Údaje, ktoré zbierame sú:
meno a priezvisko
e-mailovú adresu
adresu trvalého bydliska
názov a sídlo spoločnosti
telefónne číslo
údaje uvedené v korešpondencii
Zbieranie údajov je vyjadrené aktívnym zaškrtnutím možnosti „Prečítal (-a) som si a súhlasím s webovou stránkou wwww.vceliakralovna.sk všeobecné obchodné podmienky.” v bočnej časti stránky – pokladňa

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je nevyhnutne nutná a dovtedy, kým máme právny titul na spracovanie osobných údajov.

Berte prosím v úvahu, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov
Akékoľvek otázky, pripomienky, návrhy k pravidlám o ochrane súkromia posielajte na e-mail info@vceliakralovna.sk

Návrat hore